Những biến tấu mix & match với shorts để bạn sẵn sàng cho mùa Xuân-Hè đang đến

mix&match-danongmagazine

 

 

mix&match-danongmagazine2

mix&match-danongmagazine3

TEXT: SAM
PHOTO: MARUKO DINH
PRODUCER&STYLIST: DINH NGUYEN
MAKE-UP: JUSTIN VU
ASSISTANT: LY BINH SON
MODEL: VO CANH

Anal