Vào sáng ngày 5/6, Benthanh Group đã tổ chức buổi lễ đón nhận “Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” do tổ chức Bureau Veritas Certification (Anh Quốc) trao tặng tại văn phòng Tổng công ty.

Việc đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 đã ghi nhận những nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể Cán bộ nhân viên của Benthanh Group trong việc xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho toàn hệ thống. Đây chính là hoạt động giúp Benthanh Group nâng cao giá trị và hình ảnh thương hiệu, đảm bảo cho việc tổ chức hoạt động của doanh nghiệp được trang bị tốt hơn góp phần mang lại những cơ hội kinh doanh mới trên thương trường quốc tế ngày càng cạnh tranh như hiện nay.

Buổi lễ trao chứng nhận đã diễn ra thành công trong không khí trang trọng

PV TTVH & ĐÔ

Anal