Men & History

Tháng 9 là thời khắc tuyệt đẹp để chúng ta cùng nói về những người đàn ông trót chạy theo đam mê với những câu chuyện hào hùng của dân tộc. 4 nhân vật đều trên dưới 30 tuổi, chỉ một người trong sốđó la...