Bất an trọn một vòng

Không hạnh phúc” và “bất hạnh” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như nỗi bất hạnh là do hoàn cảnh hay yếu tố bên ngoài xô đẩy, thì cảm giác không hạnh phúc lại đến từ việc tìm kiếm một khoảng trống bao ...

Gã đến đây để giết

ó quá nhiều điều đáng để chờ đợi từ một nhà văn “đặc” Anh viết truyện hình sự - tình báo. Hoặc một hướng đi an toàn “kiểu mẫu” xoay quanh MI5, MI6 như Ian Fleming hay John le Carré từng làm rất thành công; hoặc...