Hải Wit – Yêu xe hơn yêu vợ

Tình yêu dành cho xe và tốc độ của Hải Wit nhiều đến mức khiến anh quyết định từ bỏ công việc luật sư mà thành lập garage chuyên “độ” xe WIT TUNING nhằm theo trọn đam mê và thỏa mãn thú vui tốc độ trên những cu...