MOTY 2013 BROMANCE – Nguyên Lê & Tùng Dương

Không dễ gì để khởi đầu một câu chuyện nữa về Nguyên Lê và Tùng Dương, khi mà cả hai nhân vật này đã được nói đến, được khơi để tự sự các kiểu trong suốt gần 2 năm qua khi Nguyên Lê về diễn ở Việt Nam thường ...

Đàn ông uống Tết

Hoặc bia hoặc rượu, thì với vô số đàn ông đang sung sức ở ta ngày nào chẳng là ngày uống. Lý do nguyên nhân động cơ thì nhiều. Thôi thì sinh nhật, tân gia, giỗ chạp. Thôi thì thất tình, được tình, thậm chí tr...

Nhớ đông Hà Nội

Có một thứ thường ám ảnh những người Hà Nội tha hương, đặc biệt những người vì mưu sinh phải Nam tiến Sài Gòn, đó là mùa đông Hà Nội. Nhớ hung hăng nồng nàn da diết nhất, có lẽ là đám văn nghệ sĩ. Hoặc thơ hoặc...

Họ nói gì khi nói về chạy bộ

Nói về chạy bộ, có lẽ không thể không trích dẫn Haruki Murakami, với cuốn tiểu luận tuyệt vời của ông: “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”. Ông viết: “Đích của cuộc đua chỉ là một cái mốc tạm thời không có ý nghĩ...