Những lớp vỏ của ngôi nhà

Theo quan niệm thông thường, ở một ngôi nhà kiểu mẫu "truyền thống", người thiết kế phải thiết lập được ranh giới rạch ròi giữa ngoại thất và nội thất thông qua những mảng tường cứng chắc và có những khoảng mở ...