Theo công bố mới đây của Ngân hàng Nam Á, tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của Nam Á đạt 42.852 tỷ đồng, tăng 20,8% so với năm 2015; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 34.114 tỷ đồng, tăng 40,0%; doanh số thanh toán quốc tế đạt 204,0 triệu USD, tăng trưởng 142,7% so với cùng kỳ, trong đó, doanh số phát hành L/C đạt 31,5 triệu USD. Trong năm qua, Nam Á cũng đã mở rộng mạng lưới thêm 9 điểm giao dịch.

Trong năm 2016, ngân hàng đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 482 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Đây cũng là lý do chính dẫn đến lợi nhuận trước thuế năm 2016 của Nam Á đạt 45 tỷ đồng.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2020, Nam Á định hướng trở thành ngân hàng số (digital bank) theo hướng Omni-Channel, với sự khác biệt bằng yếu tố công nghệ thoe tiêu chí tiện lợi và an toàn.

PV TTVH & ĐÔ