Lots of Love

Lần đầu tiên, nhà thiết kế Hà Nhật Tiến tự cầm máy lưu lại những bộ trang phục do chính anh thực hiện. Theo như lời Hà Nhật Tiến thì nhiếp anh không phải là thế mạnh của bản thân tuy nhiên anh vẫn muốn l...