Chiếc thuyền đua thuộc đội đua Alex Thomson Racing dưới sự bảo trợ của Hugo Boss vừa qua đã có một chuyến hành trình vòng quanh châu Á. Bắt đầu hành trình từ tháng 3/2012, chiếc thuyền đua đã đi qua Hong Kong, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan và sau Việt Nam sẽ là Singapore, Malaysia. Cuộc hành trình sẽ kết thúc vào tháng 9.