Đức Tuấn – Đam mê & Chuẩn mực

Một sự kiên trì khi theo đuổi đến cùng con đường mình đã chọn. Một sự đam mê không chỉ trong nghề nghiệp mà cả trong những sở thích. Một sự chuẩn mực trong phong cách... Có lẽ những điều đó chưa đầy đủ, nhưng c...