911 GT3 Cup

911 GT3 Cup mới với hệ thống lái tối ưu

Với hệ thống lái được tái phát triển hoàn toàn, Porsche 911 GT3 Cup sẽ mở ra một chương mới trên đường đua thế giới từ năm 2017.Khoang sau của mẫu xe đua GT được xuất xưởng nhiều nhất trên thế giới nay được tra...