Wes Anderson: “Tôi không có kế hoạch B”

Đạo diễn, nhà biên kịch, nhà sản xuất tài ba Wes Anderson có một cuộc trò chuyện khá chi tiết cùng tạp chí online TheTalks. Với một cá tính độc đáo và cách làm việc khác thường, ông đem đến một thế giới quan kh...