Hải Đông & 3 con trai

Trên mạng xã hội, ngoài đời thường và thậm chí xuất hiện với một vai nhỏ trên phim từ 10 năm trước (nhưng được nhớ lâu), điều dễ dàng 'nhận diện" Hải Đông nhất là... cái đầu hói và nụ cười tếu táo của anh. Luôn...