iOS9 và những cải tiến đáng mong chờ

Ngoài việc cải tiến toàn diện để tận dụng tốt hơn phần cứng cơ bản của các thiết bị như iPhone hay iPad, phiên bản thứ 9 của iOS cũng mang đến những tính năng mới rất đáng mong chờ. SPOTLIGHT VÀ SIRI THÔNG MIN...