Santorini – Đâu chỉ có những ngôi nhà trắng

Nhưng tất nhiên, đến Santorini không thể không say mê những căn nhà trắng! Sự độc đáo của Santorini xuất phát từ sự hình thành đặc biệt của hòn đảo này. Đây đã từng là một hòn đảo lớn đơn nhất, trước khi diễ...