Đừng đến Shirakawago!

Tôi đã được cảnh báo như vậy. Không phải một, mà hai lần, ba lần, thậm chí rất nhiều lần. Đơn giản vì Shirakawago không phải là nơi phù hợp với tất cả mọi người, rằng tôi sẽ chán đến cùng cực nếu phải trải qua ...