Heineken và Uber chung tay bảo vệ an toàn giao thông

Heineken và Uber trên cơ sở hợp tác chiến lược với Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia (UBATGTQG) cùng thực hiện chiến dịch “Đã uống rượu bia thì không lái xe” năm 2017, với mục tiêu nâng cao nhận thức về an toà...