Vissan lãi ròng 112 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý 3/2017, lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Vissan đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 2.820 và 112 tỷ đồng. Kết quả này nhờ vào việc Vissan triển khai tốt các chương trình...