Bỗng dưng có… 12 tỷ

Thật ra, trong cuộc sống của chúng ta, không có gì gọi là “bỗng dưng.” Tất cả mọi việc và mọi vật xảy ra đều có nguyên do của nó. Thế nhưng, nếu một sáng tỉnh dậy thấy thần may mắn gọi tên mình, thông báo rằng ...